Zatepľovanie

Zatepľovanie budov v súčasnosti prežíva obrovský BOOM! Zatepľovať je možné zvonku i z vnútra. Výber technológie záleží od podmienok danej stavby.

Hlavným dôvodom pre zateplenie domu alebo bytu je úspora tepelnej energie. Správnym zateplením stavby je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie v rozmedzí od 40 až do 60 %.

Pre zateplenie používame

Penový expandovaný polystyrén EPS

Patrí medzi najrozšírenejšie izolačné materiály používané na zateplenie. Jeho najväčšími výhodami sú vynikajúce izolačné vlastnosti, mnohostranné využitie, nízka hmotnosť, jednoduchá a bezpečná manipulácia pri osadzovaní a zvýšená požiarna odolnosť. Životnosť polystyrénu je prakticky rovnaká ako životnosť ostatných častí konštrukcie.

Extrudovaný polystyrén XPS

Okrem vynikajúcich tepelno-izolačných vlastností, nízkej nasiakavosti a vysokej životnosti má veľmi dobrú odolnosť proti vlhkosti a vysokú pevnosť v tlaku. Možno ním izolovať okrem obvodových stien aj plochy, ktoré su vo väčšej miere zaťažené tlakom (podlahy, terasy, rovné strechy, strechy s parkovacou plochou, sklady, výrobné haly a pod.). Tepelná izolácia Styrodur® C bez obsahu freónov spoločnosti BASF je tou najekologickejšou voľbou pre zatepľovanie.

Izolácie z minerálnych vlákien

Sklenená vlna je ľahká a elastická a preto je najvhodnejšia pre zateplenie striech a podkroví. Hlavnými prednosťami sú:

  1. nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti
  2. ľahká manipulácia a rezanie
  3. chemická neutralita (nereagujú s okolitým materiálom)
  4. nehorľavosť (trieda horľavosti A1)
  5. sú anorganické (nepodporujú vznik plesní)

Zavolajte nám!

Informácie:

0917 562 510

Newsletter