Rekonštrukcie kúpeľní

Rekonštrukcia kúpeľne prebieha nasledovne:

Krok prvý

Najprv spoločne prejednáme Vašu predstavu ohľadne farebných odtieňov a materiálov, ktoré na zrekonštruovanie kúpeľne použijeme. Ponúkame Vám rozmanité vzory a odtiene obkladačiek, rôzne druhy sprchovacích kútov, vaní, vodovodných batérií i ostatnej sanitárnej techniky.

Krok druhý

Okrem výberu materiálov, ktoré sa Vám majú samozrejme páčiť, musíme taktiež vedieť koľko chcete do rekonštrukcie kúpeľne investovať. Našťastie dnes máme na výber z nespočetných možností materiálov od lacnejších až po luxusné. Celková investícia sa tak môže líšiť podľa kvality obkladov a použitého príslušenstva.

Krok tretí

Čas potrebný na realizáciu rekonštrukcie je závislý od rozsahu prác, podmienok a iných faktorov. V priemere však rekonštrukcia trvá približne 7 dní.

Prvý deň pracovníci vykonajú búracie a čistiace práce (osekanie pôvodných obkladov a demontáž predošlých zariadení).

Druhý deň rekonštrukcie sa začína realizovať murovanie, takzv. hrubá stavba, ktorá je akousi predprípravou pre nasledujúci deň.

Tretí až piaty deň pokračuje kompletnými obkladačskými prácami a špárovaním.

Šiesty deň prebieha dokončenie vrátane osadenia umývadla, záchodu a pod.

Siedmy deň zväčša vykonávame kontrolu a "odovzdanie" diela.

Krok štvrtý

Posledným a najkrajším krokom je Vaša radosť z novej kúpeľne.

Zavolajte nám!

Informácie:

0917 562 510

Newsletter